Công ty TNHH Công nghệ Lam Sơn

LAMSON TECHNOLOGY CO.Ltd

Trụ sở: Lô 31 LK18, Khu ĐTM Đông Sơn, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa

Liên hệ:

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

1, Ông Lê Văn Minh - 0912.395.000 (Giám Đốc)

2, Bà Lê Thị Châm - 0914.282.242 (Phó Giám Đốc)

3, Kế toán hóa đơn: Trần Thị Thảo - 0843.258.258 

4, Kế toán công nợ: Nguyễn Mỹ Bình - 0849.258.258

Phòng Kinh Doanh

1, Lê Thị Dung - 0913.293.593 (Kinh doanh Phân Phối)

2, Hoàng Anh Tuấn - 0941.331.555 (Kinh doanh dự án, Khách hàng Viễn Thông)

3, Hoàng Nhất Anh - 0918.380.789 (Điện tử, điện lạnh)

4, Lê Đăng Thành - 0825.258.258 (Laptop)

5, Lê Năng Hùng - 0816.258.258 (Các sản phẩm thương hiệu KUNGFU VN)

6, Nghiêm Văn Nhân - 0857.269.269 (Máy in Brother)

7, Trịnh Lê Cao - 0823.258.258 (Điện thoại)

Phòng Kỹ Thuật & Bảo Hành

Tiếp nhận bảo hành: Mai Thu Hòa - 0853.248.248

1, Hoàng Đình Thiêm - 0949.828.789

2, Hoàng Văn Diệp - 0819.258.258

3, Lê Thế Trung - 0847.258.258

4, Trần Ngọc Huy - 0948.430.666

5, Nguyễn Văn Thế - 0845.258.258